Снежинка на витрине магазина в МФЦ «Сан Сити» – Новосибирск (Игра №13042)

Снежинка на витрине магазина в МФЦ «Сан Сити»